Ellen Triangle

Ellen studeerde in 2013 af aan de KULeuven als master in de criminologische wetenschappen alsook als master in het management (met als optie overheidsmanagement). In 2017 voltooide Ellen met succes een opleiding ‘Inkoopmanagement en Overheidsopdrachten’ aan de Antwerp Management School. Na haar studies volgde Ellen een doorgedreven management traineeship waarna ze de richting van aankoop is ingeslagen.

Als afdelingshoofd van de centrale aankoopdienst en de aankoopcentrale van het provinciebestuur heeft ze gedurende vier jaar een grote expertise opgebouwd in overheidsopdrachten met een focus op raamovereenkomsten. Ellen optimaliseerde vervolgens de volledige aankoopdienst en aan de hand van verschillende aanwervingen werd er nieuw leven ingeblazen. 

Nadien kreeg Ellen de leiding over een groot team als directeur Real Estate. Vanuit deze functie coördineerde Ellen verschillende dossiers in het kader van overheidsopdrachten voornamelijk in het facility management. Hiernaast zijn ook verschillende grote bouwdossiers van haar hand. Naast facilitaire overheidsopdrachten heeft Ellen ook de nodige ervaring opgedaan in de zorgsector. Zo heeft ze verschillende ziekenhuizen begeleid bij de aankoop van investeringsgoederen. 

Tijdens haar loopbaan heeft Ellen ook regelmatig aanwervingen gejureerd. Eerst als personeelslid, heden als extern jurylid.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x