Dossierbegeleiding A tot Z

Heb je een project in de steigers staan of een opdracht waarbij je graag ondersteuning wenst? Dankzij dossierbegeleiding helpt Triadens jou om een dossier van A tot Z in goede banen te leiden, te adviseren of het dossier volledig over te nemen. In elke stap afzonderlijk, of de opdracht in zijn totaliteit.

Wat houdt onze dossierbegeleiding in? Wij helpen je graag verder met:

 • Behoeftebepaling van een opdracht (raming, keuze passende plaatsingsprocedure, motivering, …)
 •  Voorbereiding en opmaak van opdrachtdocumenten (bestek, selectieleidraad, gunningsleidraad, bijlagen, …)
 • Optimaliseren & screenen van bestekken of andere opdrachtdocumenten
 • Publicatie van opdrachten zowel op nationaal als Europees niveau (aankondiging, gegunde opdracht, errata, …)
 • Begeleiding van plaatsingsprocedures
 • Analyse van offertes / aanvragen tot deelneming m.i.v. regelmatigheidsonderzoek
 • Opmaak of screening van een verslag van nazicht
 • Bijstand bij het voeren van onderhandelingen
 • Voorbereiden en opmaken van besluitvorming
 •  Ingeven van dossiers in software
 • ....

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x